Aandacht voor de meest kwetsbaren

Spijts onze welvaart leven een aantal ouders en kinderen in onveiligheid, zijn ze slachtoffer van onbeheersbare situaties of betwistbare keuzes. Ze komen terecht in armoede, zonder hoop op een betere toekomst. Die werkelijkheid weerspiegelt zich in de schoolbevolking. Bij gevolg vergt dit van onze scholen een innoverend beleid waarbij leerlingen uit de risicozone bevoorrechte aandacht geschonken wordt, wat resulteert in gelijke onderwijskansen  voor alle leerlingen. Deze impliceert echter ook een gezonde zelfzorg. Dit alles wordt nauw verbonden met de christelijk-lasalliaanse ethiek van een rechtvaardige samenleving, met een voorkeursoptie voor kinderen in de transitzone.