Young Lasallians

Overal waar er lasalliaanse opvoedings- en onderwijscentra zijn, zijn er jonge mensen die geraakt worden door het lasalliaanse charisma en die zich inzetten voor de zending. Young Lasallians werd in 2002 door het Internationale Instituut in het leven geroepen om alle groepen van jonge mensen te verenigen die, gebeten door de spirit van Jean-Baptiste De La Salle, zich willen engageren voor de lasalliaanse zending. De beweging die onder invloed van de Young Lasallians op gang komt, neemt een andere vorm aan in elk van de 80 landen waar de Broeders actief zijn. De grote verscheidenheid aan lokale realiteiten en culturen, en daarmee samenhangend de diversiteit aan uitdrukkingen van dezelfde missie, is van een onschatbare rijkdom.

De werking van de Young Lasallians focust zich op 4 elementen eigen aan de lasalliaanse zending:

  1. áRoeping met als voornaamste doel jonge mensen te begeleiden bij het ontdekken van hun ware roeping en in de ontwikkeling van de meest authentieke versie van zichzelf áin dienstbaarheid aan anderen.
  2. Dienstbaar met de armen met als voornaamste doel als agenten van verandering samen met de meest kwetsbaren ervoor zorgen dat ook zij gehoord, erkend en gewaardeerd worden.
  3. Communicatie en netwerking om vanuit een cultuur van verbondenheid in dialoog te gaan over de eigen bijdrage tot het grotere geheel van de lasalliaanse zending – we maken immers allen deel uit van de lasalliaanse familie.
  4. Groeien als duurzame organisatie waarin projecten, initiatieven en inspanningen worden ondersteund door structuren, beleid en follow-upmechanismen die de continu´teit van initiatieven voor adolescenten en jongvolwassenen waarborgen.

á

Heb je interesse in de Werkgroep Young Lasallians of wil je graag je steentje bijdragen tot de initiatieven die in het kader van de Young Lasallians genomen worden, neem dan gerust contact op met Joke Maex (joke.maex@vlp-scholennetwerk.be).

Downloads:

Een warme week in Rome: 'Embracing diversity'