Internationale vormingen

RELEM – AMEL

De internationale lasalliaanse wereld telt meer dan 80 landen en is verdeeld in vijf regio’s.

De Regio waar wij toe behoren, heet RELEM en omvat Europa en het Middellandse Zeegebied (waarmee worden bedoeld: Turkije, Libanon, het Heilig Land, Egypte, tot zelfs Soedan toe).

Elke Regio wordt geleid door een Generaal Raadslid en voor RELEM is dat de Iers-Britse broeder Aidan Kilty.

Binnen de Regio wordt gestreefd naar een gelijklopende visie op ‘school maken’, rekening houdende met contextuele ontwikkelingen.

In oktober 2018 werd voor het eerst een beleidsvergadering georganiseerd waar vertegenwoordigers vanuit RELEM (6 vanuit het VLP) samen zullen werken aan een gemeenschappelijke beleidsvisie voor de komende vier jaar.

Deze vergadering wordt AMEL genoemd: Assemblée de la Mission Educative Lasallienne.

De drie thema’s die uitvoerig behandeld werden, zijn:

  1. Lasalliaanse identiteit
  2. Lasalliaans-geïnspireerde vorming
  3. Structuren