Deze website maakt gebruik van cookies Wij gebruiken cookies om je surfervaring op onze site te optimaliseren. Bezoek je onze website, dan vragen we je om akkoord te gaan met deze cookies. - Cookies Meer informatie Cookies toestaan
Opvoeden en onderwijzen
in het spoor van J.B. De La Salle
Opvoeden en onderwijzen
in het spoor van J.B. De La Salle
Opvoeden en onderwijzen
in het spoor van J.B. De La Salle
Opvoeden en onderwijzen
in het spoor van J.B. De La Salle
Opvoeden en onderwijzen
in het spoor van J.B. De La Salle
Opvoeden en onderwijzen
in het spoor van J.B. De La Salle
Opvoeden en onderwijzen
in het spoor van J.B. De La Salle
De lasalliaanse opvoedingsvisie: ‘Participatief, persoonsgericht en met open kijk kansen geven vanuit een fundamentele christelijk-lasalliaanse inspiratie’.
De begeleidingsdienst van het VLP wil een bijdrage leveren tot de kwaliteitszorg van de school. De begeleider ondersteunt processen: we helpen de school "zichzelf te behelpen".
Bij het bewaken van onze visie en de vertaling naar een boeiend programma voor de scholen, vinden wij het belangrijk dat ons doelpubliek gehoord wordt.
Aan de slag rond Jean-Baptiste De La Salle
Nieuws
Een overzicht van al onze mededelingen en een terugblik op onze voorbije activiteiten.
 
De coronaproblematiek stelt het VLP voor onvermoede uitdagingen, zeker en vooral in verband met de samenwerking met en de ondersteuning en begeleiding van de scholen van het VLP-netwerk. Uitgangspunt voor het VLP blijft in eerste instantie de wil om de contacten met de scholen optimaal te onderhouden. Vermits we een organisatie zijn die verbondenheid hoog in het vaandel voert, opteren we ervoor om de fysieke contacten waar mogelijk voorop te stellen, vooral op het vlak van aanwezigheid in de scholen en tijdens (vormings)activiteiten die het VLP in het De La Salle-Centrum in Groot-Bijgaarden organiseert.
 
Dinsdag 1 september schoten we weer uit de startblokken. De race is weer begonnen. Dat het een ongelijke race wordt weten we. Niet ieder kind groeit op in een gezin waar het alle kansen geniet. Maar als school kunnen we hierin een klein verschil maken. Doe daarom op 15 september mee aan de boekencheck, want elk kind heeft recht op degelijk onderwijs met handboeken. Op www.boekencheck.be vind je tips & tricks en inspirerende goede praktijken.
 
VACATURE DIRECTEUR – EINDVERANTWOORDELIJKE VRIJ INSTITUUT VOOR SECUNDAIR ONDERWIJS Oproep tot kandidaatstelling als directeur van het Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs met indiensttreding op 1 januari 2021 Van elke directeur wordt verwacht dat hij/zij loyaal is aan de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs en het opvoedingsproject van de school. Je helpt jongeren om de waarden die centraal staan in het opvoedingsproject te ontdekken en te beleven. Je stimuleert hen tot een levensbeschouwelijke openheid en een engagement dat in de lijn ligt van het opvoedingsproject. De directeur heeft eindverantwoordelijkheid voor het Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs (VISO) en van het internaat. Het Viso heeft twee vestigingsplaatsen, te Mariakerke en te Gent centrum
 
Het nieuwe schooljaar start in turbulent coronavaarwater. Ons onderwijs staat voor ongekende organisatorische en pedagogische uitdagingen. Ook voor de pedagogische begeleidingsdienst van het VLP is dit onbekend terrein dat we vanuit een stevige, ondersteunende traditie samen met de scholen bewandelen. Deze mededeling geeft een overzicht van enkele personeelswijzigingen, zowel bij de VLP-medewerkers als bij de schooldirecties. Caroline De Clercq neemt, na acht sterk geapprecieerde jaren, afscheid van haar opdracht als begeleider aardrijkskunde, biologie, chemie en natuurwetenschappen voor de secundaire scholen. Zij wordt opgevolgd door Sabine Bosteels, tot vorig schooljaar nog directeur van het Vrij Land- en Tuinbouwinstituut in Torhout. Sabine is halftijds bij de PB VLP aangesteld. De andere VLP-begeleiders zetten hun opdracht voort. Voor het basisonderwijs melden we vooreerst graag dat Peter De Belie, naast zijn directeurschap in Ekeren Sint-Lambertus, ook aangesteld werd als directeur-coördinator van de SG NoodrAnt. Ook in Ekeren, maar dan in Leugenberg, neemt Wendy Vermeulen het directeurszitje over van Dirk Vranken. In Kortrijk wordt de directeursstoel dan weer gedeeld. Marieke Destatsbader gaat halftijds aan de slag en daardoor werd ook Els Buyst halftijds als directeur aangesteld. Hilde Smeets kiest ervoor om terug voor de klas te staan. In Sint-Agatha-Berchem wordt ze als pedagogisch directeur opgevolgd door Marijke Bauwens, tot nu nascholer Taalontwikkeling bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. In ZAVO Zaventem vindt een directiewissel plaats die zowel op het basis- als het secundair onderwijs betrekking heeft. Harpert Smit kiest voor een halftijdse opdracht en verlaat het directieteam SO om – naast vaste waarde Brigitte Devroye – directeur te worden van de basisschool. In ZAVO SO wordt Harpert opgevolgd door Fabian Willems, die naar de school terugkeert vanuit de pedagogische begeleiding van de Regio Mechelen-Brussel. Voor het secundair onderwijs vermeld ik verder graag nog de volgende wijzigingen: (1) In Ekeren Moretus wordt Dirk Van Buyten ‘anders-actief’. Sally Van Agtmael, voorheen assistent vakdidactiek Frans en PAV aan de lerarenopleiding van de Universiteit Antwerpen, komt er het directieteam versterken. (2) Kris Bauwens gaat na 20 jaar directeurschap van de Kunsthumaniora Sint-Lukas Brussel (Schaarbeek) een nieuwe uitdaging aan als algemeen directeur van SKOG, de pas opgerichte ‘Scholengroep Katholiek Onderwijs Gent’. In Sint-Lukas wordt hij opgevolgd door Lizzie van Casteren, sinds vorig schooljaar leerlingenbegeleider bij de school. Zo zijn jullie weer volledig bij met alle inkomende en uitgaande wijzigingen. In naam van alle medewerkers van het VLP wensen we iedereen een mooie, deugddoende en stimulerende nieuwe opdracht. Geert Mortier Directeur PB VLP
Activiteiten
Een overzicht van al activiteiten en een terugblik op onze voorbije activiteiten.
 
Op 1 september kwamen de leerlingen weer toe op onze school en sinds die dag hollen we weer van opdracht naar opdracht: van de les naar de vergadering, naar de bewaking, naar oudergesprekken, naar kla
 
Op 1 september kwamen onze leerlingen weer naar school. We ontvingen ze met open armen – misschien zelfs met een klein feestje – en dan vlogen we er met z’n allen weer in! Dit jaar nog meer dan anders
 
Een namiddag waarin je kennis maakt met het lasalliaans netwerk, bewuster leert omgaan met uitlevend gedrag en ruimte krijgt om ervaringen uit te wisselen.
 
De derde graad is cruciaal voor het behalen van het diploma secundair. In welke studierichting leerlingen afstuderen geeft kansen of ook soms beperkingen, onder meer voor hun latere keuze in het hoger