Deze website maakt gebruik van cookies Wij gebruiken cookies om je surfervaring op onze site te optimaliseren. Bezoek je onze website, dan vragen we je om akkoord te gaan met deze cookies. - Cookies Meer informatie Cookies toestaan
Opvoeden en onderwijzen
in het spoor van J.B. De La Salle
Opvoeden en onderwijzen
in het spoor van J.B. De La Salle
Opvoeden en onderwijzen
in het spoor van J.B. De La Salle
Opvoeden en onderwijzen
in het spoor van J.B. De La Salle
Opvoeden en onderwijzen
in het spoor van J.B. De La Salle
Opvoeden en onderwijzen
in het spoor van J.B. De La Salle
Opvoeden en onderwijzen
in het spoor van J.B. De La Salle
De lasalliaanse opvoedingsvisie: ‘Participatief, persoonsgericht en met open kijk kansen geven vanuit een fundamentele christelijk-lasalliaanse inspiratie’.
In deze niveau gebonden bundel vind je ideeën en kant en klaar materiaal om onze lasalliaanse pedagogie op school en in de klas in de praktijk te brengen.
De begeleidingsdienst van het VLP wil een bijdrage leveren tot de kwaliteitszorg van de school. De begeleider ondersteunt processen: we helpen de school "zichzelf te behelpen".
Aan de slag met onze inspiratie
Nieuws
Een overzicht van al onze mededelingen en een terugblik op onze voorbije activiteiten.
 
Het VLP (Vlaams Lasalliaans Perspectief) is een netwerk van scholen, centra en werken dat inspiratie biedt voor een hedendaags christelijk geloof en daartoe mensen in beweging brengt vanuit een door Jean-Baptiste De La Salle geďnspireerde, actuele visie op de pedagogie. Het VLP (Vlaams Lasalliaans Perspectief) gaat voor haar pedagogische begeleidingsdienst over tot het aanwerven van een halftijds gedetacheerde begeleider ‘lasalliaanse identiteit en pastoraal op school’ ten dienste van de scholen voor basis- en secundair onderwijs binnen het lasalliaanse scholennetwerk. Je opdracht Concreet bestaat je takenpakket uit: • de lasalliaanse missie en het lasalliaanse opvoedingsproject uitdragen en verdiepen; • schoolteams basis- en secundair onderwijs begeleiden bij de implementatie van de lasalliaanse identiteit; • kijkwijzers en methodieken vanuit de lasalliaanse identiteit (helpen) ontwikkelen; • pastorale teams basis- en secundair onderwijs inspireren en begeleiden; • deelname aan activiteiten van het VLP-scholennetwerk en (op termijn) het internationale FSC-netwerk. Je profiel Wij verwachten dat je • beschikt over een relevant diploma en pedagogisch bekwaamheidsbewijs; • (minstens halftijds) vastbenoemd bent in het onderwijs; • een voldoende ruime onderwijservaring hebt opgebouwd; • beschikt over de nodige (ped)agogische, communicatieve en ICT-vaardigheden; • voldoende inzicht hebt in de hedendaagse omwentelingen in de christelijke religie en in het katholiek onderwijs; • een stevig engagement hebt voor het lasalliaanse opvoedingsproject en de lasalliaanse spiritualiteit en bereid bent om je hierin blijvend te verdiepen; • je verbindt tot permanente nascholing en vervolmaking; • loyaal de missie, visie en krachtlijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft. Ons aanbod Wij bieden een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief in een professioneel team en in een open en ondersteunende sfeer: • een aanstelling op basis van een halftijdse opdracht; • startdatum: 1 september 2023. Een financiële tegemoetkoming voor: • verplaatsingen in functie van de opdracht; • vorming in functie van de opdracht; • andere onkosten (telefoon, internet, materiaal…). Onze organisatie Alle informatie over de werking van (de pedagogische begeleiding van) het VLP kan je vinden op de website www.vlp-scholennetwerk.be Interesse? Voor meer informatie kan je contact opnemen met Joke Maex, begeleider lasalliaanse identiteit en pastoraal bij de pedagogische begeleidingsdienst van het VLP, joke.maex@vlp-scholennetwerk.be, 0486/38.27.53. Solliciteren Bezorg je CV en motivatiebrief digitaal aan de heer Geert Mortier, directeur van de pedagogische begeleidingsdienst van het VLP: geert.mortier@vlp-scholennetwerk.be . We hechten veel belang aan een uitgebreide schriftelijke motivatie waarin je aangeeft hoe jouw motivatie en ervaring aansluiten bij het profiel van deze functie. Je kandidatuur ontvangen we graag ten allerlaatste op vrijdag 2 juni 2023. Indien je voldoet aan de voorwaarden, zal je uitgenodigd worden voor een gesprek met een selectiecommissie.
 
Vacature pedagogisch begeleider secundair onderwijs Frans Het VLP (Vlaams Lasalliaans Perspectief) gaat voor haar pedagogische begeleidingsdienst over tot het aanwerven van een pedagogisch begeleider Frans ten dienste van het secundair onderwijs binnen het lasalliaanse scholennetwerk. Deze pedagogische begeleider zal instaan voor de begeleiding van het vak Frans in de drie graden van het secundair onderwijs.