Historiek

HEILIGE JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE

INTERCOM, het tijdschrift van de lasalliaanse Familie, verschijnt tweemaal per jaar. Het biedt een beeldrijke evocatie van wat in de scholen en diverse instellingen van de Broeders van de Christelijke Scholen zoal gebeurt, wereldwijd. Hun inplanting in zowat 80 landen vertegenwoordigt een ongewoon grote etnische, socio-culturele, politieke en religieuze diversiteit. Het tijdschrift wil aantonen dat de bijna 100.000 personeelsleden kracht en inspiratie putten uit hun eenheid, hun verbondenheid te werken in de geest van J.-B. De La Salle.

Wie is deze Stichter? En waarom blijft hij zoveel mensen vandaag inspireren?

De La Salle, geboren te Reims in 1651, aanvankelijk kanunnik, diocesaan priester en theoloog, werd door omstandigheden betrokken bij de oprichting van scholen voor kansarme kinderen uit zeer kwetsbare gezinnen. Hij doorzag de fatale omstandigheden waarin die kinderen opgroeiden. Hij ontwikkelde een visie die  zeer efficiënt streefde naar een succesvolle opvoeding van die kinderen en hun integratie in het beroepsleven. Dit verzekerde hen een betere toekomst.

Hij gaf zijn “meesters” een doorgedreven beroepsopleiding. Zij leefden samen in gemeenschap vanuit een eigen spiritualiteit. Zij wijdden zich volledig aan de scholen, belangeloos voor het welzijn van de kinderen. Zo ontstond een nieuwe gemeenschap van christelijke lekenopvoeders. Zij noemden zich “broeders”. Hun verbondenheid voor het leven was een waarborg voor continuïteit.

De ouders wisten dit te waarderen. Parochiepriesters wilden zijn schoolmodel in hun parochie. Bisschoppen wilden scholen met broeders in hun bisdom. Stedelijke gezagsdragers waardeerden de nieuwe schoolpedagogie en onderwijsvormen. Zo ontstond een nieuw scholennetwerk in Frankrijk.

Het verliep niet zonder talloze moeilijkheden en tegenkantingen. De veeleisende levensstijl en het onvoorwaardelijk engagement zinde vele meesters niet. Hun vertrek bedreigde het voortbestaan van de scholen en veroorzaakte menigmaal een interne crisis. De schrijfmeesters en meesters van de kleine scholen bekampten de “broeders” als  ongewenste concurrenten. Kerkelijke gezagdragers wilden zelf de gemeenschap besturen i.p.v. De La Salle. De interne eensgezindheid en zelfbestuur van de spirituele gemeenschap vormde de belangrijkste uitdaging voor de bestendiging van een onderwijs dat onafscheidelijk verbonden is met een integere christelijke levensstijl.

Geconfronteerd met dramatische interne spanningen hebben de broeders toen zelf beslist om wat De La Salle met hen was begonnen voort te zetten, op eigen verantwoordelijkheid. De La Salle is overleden op Goede Vrijdag, 7 april 1719.