I. Onze VLP missie

Jean-Baptiste De La Salle en het werk van de Broeders van de Christelijke Scholen inspireren ons om in te zetten op onderwijs dat reflecteert en krachtig en creatief inspeelt op een veranderende wereld.

Wij moedigen kinderen, jongeren en hun omgeving aan om te werken aan een rechtvaardige, duurzame wereld waarin iedereen zich kan ontplooien en gelukkig kan zijn. Dit doen we uit liefde voor de leerlingen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.

Onze scholen zijn participatieve leer- en leefgemeenschappen waar evenwaardigheid het uitgangspunt is.

Wij geloven dat ons scholennetwerk de uitdagingen die de wereld stelt, doortastend aanpakt.

II. Onze lasalliaanse visie op opvoeden en onderwijzen

Deze vijf oproepen zijn de ankerpunten waarrond ons opvoedingsproject zich vormt:

1. Wij inspireren ons aan de gedrevenheid van De La Salle om alle kinderen en jongeren een vormend christelijk onderwijs aan te bieden.

2. Wij stellen een persoonsgericht opvoedingsbeleid centraal.

3. Samen en voor iedereen scheppen wij de verhoopte ontplooiingskansen.

4. Wij ontwikkelen een open kijk op mensen, op de wereld en op het leven.

5. Wij streven onderlinge verbondenheid na en betrekken iedereen bij het schoolbeleid.

Hier kan je onze misie bekijken.