Deze website maakt gebruik van cookies Wij gebruiken cookies om je surfervaring op onze site te optimaliseren. Bezoek je onze website, dan vragen we je om akkoord te gaan met deze cookies. - Cookies Meer informatie Cookies toestaan

Nieuws

 
Het VLP (Vlaams Lasalliaans Perspectief) gaat voor haar pedagogische begeleidingsdienst over tot het aanwerven van een pedagogisch begeleider Engels en Frans ten dienste van het secundair onderwijs binnen het lasalliaanse scholennetwerk. Deze pedagogische begeleider zal instaan voor de begeleiding van de vakken Engels en Frans in de drie graden van het secundair onderwijs. Je opdracht Concreet bestaat je takenpakket uit: • leraren Engels en Frans ondersteunen, onder meer bij de implementatie van de (nieuwe) leerplannen met bijhorende pedagogisch-didactische aanpak; • vakgroepen ondersteunen in hun eigen kwaliteitsontwikkeling; • vakgroepen ondersteunen bij de opvolging van een doorlichting; • aan leraren Engels en Frans onderwijsinnovaties aanreiken en vernieuwende didactische werkvormen stimuleren; • kijkwijzers en methodieken voor begeleidingswerk helpen ontwikkelen; • deelname aan activiteiten van het VLP-scholennetwerk; • de lasalliaanse missie, pedagogie en het lasalliaanse opvoedingsproject uitdragen tijdens je begeleidingswerk (of bereid zijn deze competentie te verwerven). Je profiel Wij verwachten dat je • beschikt over een relevant diploma en pedagogisch bekwaamheidsbewijs; • vastbenoemd bent in het secundair onderwijs; • ruime onderwijservaring hebt op pedagogisch en didactisch vlak met praktijkervaring; • bereid bent je te verdiepen in de betrokken leerplannen; • je verbindt tot permanente nascholing en vervolmaking; • beschikt over de nodige (ped)agogische, communicatieve en ICT-vaardigheden ; • een stevig engagement hebt voor het lasalliaanse opvoedingsproject en bereid bent om je hierin blijvend te verdiepen; • loyaal de missie, visie en krachtlijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft. Ons aanbod Wij bieden een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief in een professioneel team en in een open sfeer: • een aanstelling op basis van 4 BPT-uren (met eventuele mogelijkheid tot uitbreiding vanaf het schooljaar 2023-2024); • startdatum: 9 januari 2023 (onmiddellijk na de kerstvakantie). Onze organisatie Alle informatie over de werking van (de pedagogische begeleiding van) het VLP kan je vinden op de website www.vlp-scholennetwerk.be Interesse? Voor meer informatie kan je contact opnemen met Geert Mortier, directeur van de pedagogische begeleidingsdienst van het VLP, geert.mortier@vlp-scholennetwerk.be , 0479 58 06 97. Solliciteren Bezorg je CV en motivatiebrief digitaal aan de heer Geert Mortier, directeur van de pedagogische begeleidingsdienst van het VLP: geert.mortier@vlp-scholennetwerk.be . We hechten veel belang aan een uitgebreide schriftelijke motivatie waarin je aangeeft hoe jouw motivatie en ervaring aansluiten bij het profiel van deze functie. Je kandidatuur ontvangen we graag ten allerlaatste op maandag 12 december 2022. Indien je voldoet aan de voorwaarden, zal je uitgenodigd worden voor een gesprek met een selectiecommissie.
 
Bij de bezinning worden we opgeroepen onszelf te zijn. ‘Soi toi-même’. Ik deel graag dit gedicht van Eugène Guillevic, Bretoense dichter. Sois fleur Ou sois limace Ou même un peu des deux! En tout cas, sois toi-même. Sans crainte, sans hésitation. Epanouis-toi amplement. Dis OUI à ce que tu es Car tu n’auras de repos que dans le concentement. Crie au monde Ta joie d’exister Crie-toi à toi-même Que tu es indispensable Et ouvre-toi! Donne toi comme le matin Offre-toi à l’abeille Tends-toi vers le ciel Clame par tous tes pores Que la vie est à vivre Ici et maintenant Ne rougit pas de n’être certains jours que limace Engluée au ras du sol Ne te gonfle pas d’être parfois coqueliqot Remplissant l’air de ton rouge éclatant. La vie n’est-elle pas Failblesse et force Ténèbres et lumière Rempli et ouverture? Vis à plein dans ce Royaume Où tout est bon Où chacun a sa place Tel qu’il est!
 
Dag van de leraar, we applaudisseren vanuit Rome voor al onze leraars en bij uitbreiding voor alle leraars over heel de wereld, speciaal voor hen die les geven in onze Lasalliaanse scholen. De verhalen die hier gedeeld worden, getuigen van een ongelooflijke inzet die niet in alle landen (financieel) geapprecieerd wordt. Ons respect is alvast grenzeloos! Onze directeur Geert Mortier gaf een stevige input over leiderschap en meer specifiek over wat een Lasalliaanse leider kan doen. Ik leer van hem en van Levinas over de relatie tussen jou en de ander, ik leer over de Heilige graal en ga er naar op zoek, ik leer over ‘leading by example’. Enkele tips voor jullie als schoolleider, zie het als te ontwikkelen skills: • Let it go… Ik dacht stiekem aan Elza en Anna; • Selecteer; • Zie het groter kader en zet in het juiste perspectief; • Leer delegeren; • Zoek een evenwicht in work/life balance. Het lijken evidente zaken die maar lukken als je je kan omringen met mensen die je kracht geven, die je ondersteunen en die je kan vertrouwen. Verbondenheid staat hierin centraal. Het beeld van de paraplu blijft me bij… hou als schoolleider de mensen waarvoor je dit doet droog, beschut hen voor de regen. Laten we van hart tot hart elkaar raken en positieve keuzes maken. Yes , we can! Wist je dat in Egypte de lonen van leraars in confessioneel onderwijs 3 keer lager liggen dan de lonen in officiële scholen? En ze dus jammer genoeg niet toekomen om in hun levensonderhoud te voorzien? Wist je dat de Griekse God Hercules weergeeft wat directeurs moeten kunnen? Wist je dat we tonnen respect hebben voor alle directeurs die hun verantwoordelijkheid opnemen door hun job? Wist je dat directeurs tegenwoordig zwarte zwanen of witte kraaien zijn? Wist je dat we een namiddag vrij hadden om de stad te bezoeken en dat we een voortreffelijke rondleiding kregen door Joke?
 
Deze tweede dag gingen we in op hoe de verschillende districten het Lasalliaans erfgoed op eigentijdse manier verwerken in de dagdagelijks werking van de scholen. We reflecteren over één van onze speerpunten: de zorg voor zij die uit de boot dreigen te vallen. Dit is meteen een oproep om dit in onze scholen te blijven doen, keer op keer en zonder ophouden! Omdat ieder kind het recht heeft op het onderwijs dat deze leerling nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. We deden de privilege walk en ondervonden dat je ontmoedigd raakt, gefrustreerd kan worden als je niets kan doen omdat de start ongelijk is. Je zal maar een alleenstaande werkloze moeder zijn met drie kinderen, waarvan twee met ASS…. Ik had het gemakkelijk als eigenaar van een bedrijf dat export en import verzorgde. Alles over deze werkvorm zal in onze ‘VLP-inspiratiebundel lasalliaanse pedagogie’ staan, waarover later meer. Wist je dat in Frankrijk een heel mooie verzameling kant en klaar materiaal ontwikkeld is om te werken rond rechtvaardigheid? Het materiaal is vrij toegankelijk op de site www.pej.lasallefrance.org? PEJ staat voor Parcours d’Éducation à la Justice. Wist je dat ons Belgenlandje voor de lasaliaanse zending in twee entiteiten is verdeeld: Belgique Nord en Belgique Sud? Wist je dat onze collega’s van Belgique Sud tegen dezelfde problemen aanlopen? Wist je dat als je Monopoly speelt met kinderen en de spelregels voor de kinderen verschillend maakt, je problemen krijgt? Wist je dat de ideeën van de La Salle België binnenkwamen in Saint-Hubert in 1791?
 
Deze week bezorgen we jullie elke dag een kort verslag van onze deelname aan de vormingsweek voor directeurs in Rome. Maandag 3 oktober 2022 De eerste dag staat in het teken van kennismaken met elkaar en met ASSEDIL, l’Association Européenne des Directeurs d’Institutions Lasaliennes, het netwerk dat directeurs van Lasalliaanse scholen verenigt. Onze scholen worden vertegenwoordigd door de directeurs van de kunstscholen in ons netwerk, Lizzie Van Casteren van Sint-Lukas Schaarbeek en Karen Verhamme van Sint-Lucas Gent. De begeleidingsdienst wordt vertegenwoordigd door Luc Breugelmans voor het basisonderwijs, Sabine Bosteels voor het secundair en Joke Maex. Geert Mortier is spreker op woensdag, daarover later meer. Wist je dat er 10 nationaliteiten uit de RELEM (Région Lasallienne de l’Europe Méditerranée) vertegenwoordigd zijn? Wist je dat een schoolweek in Egypte maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag telt? Vrijdag en zondag zijn vrije dagen om het geloof te beleven: vrijdag voor de moslimgemeenschap en zondag voor de Christenen. Wist je dat er nog 1100 broeders zijn waarvan er nog 320 actief zijn in het onderwijs? Wist je dat er 20 talen worden gesproken in de scholen van dit netwerk? Hier zijn Spaans, Engels en Frans de voertalen. Wist je dat er dubbel zo veel vrouwen als mannen in het netwerk actief (26.000 versus 13.000) en we voor 340.000 leerlingen zorgen?
 
Op donderdag 30 juni 2022 overleed Ronny Verhelle. Ronny was één van de stichters van het VLP. Hij was jarenlang bestuurder van het VLP en gedurende lange periode secretaris-lid van het Dagelijks Bestuur. Daarnaast heeft Ronny zich ook bij ons ingezet als bibliothecaris-archivaris. In Kortrijk is hij directeur geweest van het Sint-Jozefinstituut (SO) en de Pleinschool. Zijn inzet voor ons scholennetwerk was dus erg groot. Hij blijft in onze gedachten als een genereuze, dienstbare en erudiete persoonlijkheid. Geert Mortier Voorzitter Bestuursorgaan VLP
 
Van 1 tot en met 22 mei 2022 vond in Rome het zesenveertigste Generaal Kapittel van de Broeders van de Christelijke Scholen plaats onder de titel ‘Building new paths to transform lives’. Het Generaal Kapittel is samen met de AIMEL (Assemblée Internationale de la Mission Éducative Lasallienne) het belangrijkste beleidsorgaan van de Broeders.
 
Download hier de vacatures voor de aanwerving van 2 Campus/Domeindirecteurs bij ZAVO, Zaventem.
 
Download hier de vacature voor de aanwerving van een adjunct-directeur in het Guldensporencollege, campus Harelbeke.
 
Download hier de vacature voor een directieambt in Sint-Lukas Kunstschool, Schaarbeek.
 
Op woensdag 20 april 2022 en donderdag 21 april 2022 bracht Broeder Nestor Anaya, Secretaris van de MEL binnen het Internationaal Instituut van de Broeders van de Christelijke Scholen, een bezoek aan het VLP. Naast een gesprek met de leden van onze pedagogische begeleidingsdienst bezocht Broeder Nestor eveneens een basis- en een secundaire school uit het VLP-scholennetwerk. Tijdens het stevig gesprek op woensdagnamiddag kwamen volgende items aan bod: een overzicht van de keymoments in de geschiedenis van het VLP en onze visie op associatie, de realisatie van het lasalliaans geïnspireerd opvoedingsproject (o.a. Onderwijs met toekomst, de Zeesessie, de inspiratiebundel lasalliaanse pedagogie, onze werking m.b.t. identiteit en pastoraal op school, breed en kansenversterkend evalueren). Naast een bezoek aan en een beleving van de Kapel van de Ontluiking kreeg Broeder Nestor ook nog een inkijk in de préambule van de Besluiten en Opdrachten in het kader van BLS2020. Op basis van de internationale band tussen enerzijds de Broeders van de Christelijke Scholen en anderzijds de Broeders Maristen trokken wij op donderdagvoormiddag naar basisschool Champagnat Schaarbeek en in de namiddag waren wij hartelijk welkom in de secundaire school ZAVO te Zaventem. Wij blikken terug op twee puike getuigenissen m.b.t. de realisatie van het lasalliaans geïnspireerd opvoedingsproject. De bezochte scholen ervoeren op basis van de appreciatie van Broeder Nestor dat ze deel uitmaken van een wereldwijde gemeenschap met eenzelfde doel … ‘Pour que l’école aille bien!’. Onze oprechte dank en waardering aan directeur Dominiek David en aan directeur Kurt Gommers voor de warme ontvangst en de degelijke duiding bij de dagelijkse school- en klaspraktijk! Op zondag 24 april 2022 vertrok Broeder Nestor met een duidelijke kijk op de werking van het VLP-scholennetwerk tevreden terug naar Rome. Hier kan je enkele sfeerfoto’s van het bezoek van Broeder Nestor bekijken.
 
Via onze gedelegeerde, broeder Alberto Gomez, ontvingen wij onderstaande berichten in verband met het 46ste Generale Kapittel van de Broeders van de Christelijke Scholen in Rome.
 
Vanuit Laakdal, dat aan de grens ligt van de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant, reed ik op maandag 7 maart voor het eerst richting Groot-Bijgaarden om deel uit te maken van de pedagogische begeleidingsdienst basisonderwijs van het VLP. Daarmee start een nieuw hoofdstuk in mijn onderwijsloopbaan, die begon in het ambt van onderwijzer aan het Sint-Gerolfinstituut in Aalter. Ook ervaring als zorgcoördinator in GBS Eindhout en directeur van Vrije basisschool Onze-Lieve-Vrouw in Scherpenheuvel horen tot mijn bagage. Mijn echtgenote, Berna, die lesgeeft in het vijfde leerjaar en mijn dochter, Isolde, die momenteel in haar vijfde jaar aan de kunsthumaniora in Hasselt studeert, houden mij met beide voeten in de dagdagelijkse praktijk van het onderwijsveld. Samen met velen ben ik geraakt door de gedreven en gedurfde bezieling van Jean-Baptiste De La Salle. Ik zie het als mijn roeping om vanuit zijn inspiratie onze basisscholen te begeleiden in kwaliteitsvol, kindgericht onderwijs. Ik voel me dankbaar deel te mogen uitmaken van deze warme familie, waarin ieder met een open vizier en in een geest van samenhorigheid, werk maakt van de persoonlijke groei van elke leerling. Hartelijk Luc Breugelmans
 
Op Aswoensdag 2 maart 2022 start de veertigdagentijd, een uitgelezen moment om tijd te nemen om stil te staan. Veertig dagen lang bieden we jou graag voeding, geen box van gezonde voeding, maar voedsel voor het hart en de ziel.  In de lijn van ons jaarthema ‘Mag het een beetje meer zijn?’ zetten we in deze veertigdagentijd in op minder hebben om meer te zijn. We wensen je alvast een boeiende tocht. Alles rond het jaarthema, inclusief de vastenkalender, kan je raadplegen via https://vlpidentiteit.weebly.com/jaarthema.html.
 
Hierbij onze kerst- en nieuwjaarswens voor jou.
 
Het VLP (Vlaams Lasalliaans Perspectief) gaat voor haar pedagogische begeleidingsdienst over tot het aanwerven van een voltijdse schoolbegeleider ten dienste van het basisonderwijs binnen het lasalliaanse scholennetwerk.