Terugblik naar de geslaagde tweede 'Zorg voor zorgdag' - 23 april 2024

Op dinsdag 23 april 2024 namen tien zorgcoördinatoren en drie directeuren deel aan onze tweede ‘zorg voor zorgdag’ van dit schooljaar met als thema ‘Zorgbreed aan de slag met data’. Tijdens deze vorming kregen de deelnemers handvatten om als onderzoekende zorgcoördinator, samen met de collega’s uit hun team, datageletterd en evidence based aan de slag te gaan. Ze maakten kennis met de voor- en nadelen van het zogenaamde buikgevoel. De aanwezige kennis over kwantitatieve en kwalitatieve data werd verruimd. Via oefeningen gingen ze dieper in op beschikbare databronnen, waaronder de DataWijzer van de Vlaamse onderwijsinspectie en de Datakaart van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, om een kwaliteitsvol GOK- en zorgbeleid te ontwikkelen en in de praktijk te brengen. Op een ervaringsgerichte wijze maakten de deelnemers kennis met een aantal valkuilen en denkfouten en het belang van een brede beeldvorming. Tenslotte werd de onderzoekscyclus op de M-cirkel gelegd en toegepast tijdens een intervisie over enkele casussen. De rijke uitwisseling en het enthousiasme van onze zorgcoördinatoren en directeuren maakten deze dag tot een meer dan geslaagde ‘zorg voor zorgdag’!