Directiedag basisonderwijs - 9 januari 2024

 

Onze directiedag BaO – traditioneel op de eerste dinsdag na de kerstvakantie – was opnieuw een schot in de roos! Dat de door KernBaO geselecteerde onderwerpen geapprecieerd worden, blijkt uit de vrij talrijke opkomst! Tijdens het voormiddaggedeelte gingen we in dialoog rond de vasten en de ramadan. Het getuigenis van Bahattin Koçak groeide uit tot een beklijvend pleidooi om de periode van de vasten en de ramadan aan te grijpen als een gelegenheid om bruggen te bouwen tussen de verschillende geloofsgemeenschappen en in respect voor ieders geloofstraditie de gezamenlijke waarden te omarmen en te streven naar vrede en wederzijds begrip in onze diverse samenleving.  In het namiddaggedeelte leverde de VLP-matrix ‘ROK-LOV-SWP’ heel wat stof voor een boeiende collegiale uitwisseling. We blikken alvast terug op een aangename directiedag met een stevige inhoudelijke input en een rijk palet aan praktijkvoorbeelden uit onze basisscholen.