Eerste 'Zorg voor zorgdag' - 21 november 2023

Zeventien zorgcoördinatoren en leraren verdiepten zich in het opvolgen van de ontwikkeling van kleuters en leerlingen basisonderwijs. Vanuit de kwaliteitsverwachtingen over begeleiding en opvolging en de vertaling hiervan in onze lasalliaanse opvoedingsvisie maakten ze bewuste keuzes. De opvolging werd gekaderd binnen het breed en kansenversterkend evalueren. Dankzij een rijke uitwisseling gingen de deelnemers naar huis met een rijk pallet aan goede praktijken voor het uitwerken van een kind- en leerlingvolgsysteem.