Deze website maakt gebruik van cookies Wij gebruiken cookies om je surfervaring op onze site te optimaliseren. Bezoek je onze website, dan vragen we je om akkoord te gaan met deze cookies. - Cookies Meer informatie Cookies toestaan

Onze missie en visie

Onderwijs en opvoeding liggen ingebed in een niet te stuiten maatschappelijke ontwikkeling. Kinderen en jongeren hunkeren ernaar de vele nieuwe kansen te benutten om er ten volle deel van uit te maken. Dat vraagt om kundige begeleiding. Vooral zij die gevaar lopen er hun plaats niet in te vinden, verdienen bijzondere aandacht.

De missie van het lasalliaanse scholennetwerk vertrekt bij de nieuwe uitdagingen. Haar inspiratie ligt in het evangelie. Jean-Baptiste De La Salle, stichter van de Broeders van de Christelijke Scholen, blijft een voortrekker in het ontwerpen van innoverend, toekomstgericht onderwijs. In een recente heruitgave van de opvoedingsvisie, Onderwijs met toekomst, stelt het VLP zijn inspiratie en ideeën voor in vijf ankerpunten of oproepen. 
 

  • Ons lasalliaans-christelijk onderwijs sluit aan bij en reflecteert over de gebeurtenissen, situaties, emoties, indrukken… die ons, kinderen, jongeren en volwassenen, dagdagelijks treffen en waarmee we in gemeenschap dienen om te gaan.

  • In de VLP-visie handelen wij persoonsgericht met veel oog voor het welbevinden van zowel leerlingen als personeel. Wij willen onder collega’s en leerlingen een warme samenhorigheid scheppen. Wij zijn ervan overtuigd dat een goede relatie borg staat voor het effectief overdragen van kennis en kunde, voor een waardevolle opvoeding en voor een stimulerend samen-werken.

  • De groeiende diversiteit aan achtergronden van de ons toevertrouwde leerlingen nodigt ons uit om iedereen gelijkwaardige kansen te geven op een degelijk onderwijs. Vooral de kinderen en jongeren met beperkte mogelijkheden willen wij op bijzondere wijze begeleiden. Hun kwetsbaarheid kan voortkomen uit materiële armoede, uit familiale omstandigheden, sociale problemen of gebrek aan zingeving.

  • Om haar doelstelling te bereiken, stimuleert het VLP een open visie, een open kijk op alles wat aan mensen gebeurt. In een snel veranderende context wordt het steeds moeilijker de juiste keuzes te maken omtrent de vele nieuwe kansen en uitdagingen. ‘Open kijk’ vergt bekwaamheid om de opvoedingsvisie voortdurend te herdenken en aan te passen.

  • De lasalliaanse missie zit ook verankerd in de ijver om scholen in te richten als (leefenleer)gemeenschap. Zowel het personeel als de leerlingen en hun ouders weten zich uitgenodigd tot een loyale gedeelde verantwoordelijkheid. Zowel binnen elke school als over de scholen heen willen we mensen samenbrengen om onderwijs vanuit eenzelfde inspiratie te ontwerpen. Voor een christelijk bewogen school is onderlinge verbondenheid, in genegenheid, een toetssteen voor waarachtigheid. Een associatie in naam van de Geest die alle leven bezielt.