Bestuursorgaan - Dagelijks Bestuur

Het Bestuursorgaan is het beleidsorgaan dat onder toezicht van de algemene vergadering de vereniging in goede banen houdt. Hij kan alle nodige verbintenissen aangaan om de maatschappelijke doelstelling van de vereniging te realiseren.
Het Bestuursorgaan benoemt en ontslaat ook alle personeelsleden van de vzw VLP.
Naast haar taak van dagelijks beheer komt het Dagelijks Bestuur ook op geregelde tijdstippen samen met de leiding van de broeders om zo de band met het district van de Broeders van de Christelijke Scholen levendig te houden.

 

LEDEN BESTUURSORGAAN

Geert Mortier (voorzitter), Kris Bauwens, Ludo Camerlynck, Dirk Decoutere, Piet De Graeve, Jos Froyen, Br. Alberto Gomez, Bart Vereecke

 

LEDEN DAGELIJKS BESTUUR

Geert Mortier (voorzitter), Piet De Graeve (secretaris), Alain Decroos (penningmeester - extern adviseur)