LN Digisprong 1ste leerjaar

De digitalisering van leren en lesgeven in het onderwijs zit meer dan ooit in een stroomversnelling. Dit houdt echter veel meer in dan het ter beschikking stellen van laptops of tablets. Wil je als leraar stappen zetten om media en ICT op een laagdrempelige manier te integreren in jouw klaspraktijk, dan kan het VLP-lerend netwerk Digisprong jou hierbij alvast inspireren en (verder) op weg helpen. Samen met collega’s van het eerste leerjaar uit verschillende VLP-basisscholen zet dit lerend netwerk stevig in op de versterking van jouw ICT-basiscompetenties en jouw mediakundige kennis en vaardigheden.Download: Uitnodiging_Lerend_Netwerk_Digisprong_Eerste_leerjaar_20230925.pdf
Maandag 25/09/2023 16:00 - 18:00
School in basisonderwijs *
Voornaam * / Naam *
Functie *
GSM
Voorbeeld: +32 0123 456 789
E-mail *
Neemt deel aan het online VLP-lerend netwerk 'Digisprong' eerste leerjaar: *
 

Tijdens dit online lerend netwerk wil ik volgende werkzorgen en/of vragen ter bespreking voorleggen:
 
Tijdens dit online lerend netwerk wil ik volgend praktijkvoorbeeld toelichten en/of demonstreren (niet verplicht):
 
Toon code
 
(*) Gelieve alle verplichte velden in te vullen.