Eerste Zorg voor Zorgdag BaO

Jean-Baptiste De La Salle drukte de leraren in zijn tijd op het hart dicht bij hun leerlingen te staan. Door hen te kennen en hun onderwijs af te stemmen op hun persoonlijke groei, gaven de onderwijzers hen de beste kansen om een goede positie te krijgen in de maatschappij van toen. Uit liefde voor de leerlingen die aan ons zijn toevertrouwd willen ook wij vandaag een schoolklimaat creëren waarin elk kind zich kan ontplooien en gelukkig kan zijn. Vanuit een persoonsgerichte aanpak die diep geworteld is in wie we als VLP-scholennetwerk willen zijn, is het noodzakelijk om de ontwikkeling van kinderen nauwgezet op te volgen.

Vertrekkend vanuit onze lasalliaanse opvoedingsvisie verkennen we tijdens deze ‘zorg voor zorgdag’ onze decretale opdracht om kinderen op te volgen en te begeleiden in hun ontwikkeling. Aan de hand van een aantal kaders krijgt het opvolgen van kinderen een plaats binnen breed en kansenversterkend evalueren. We gaan dieper in op de stappen en de betekenis van een kind- of leerlingvolgsysteem. Via collegiale uitwisseling inspireren we elkaar om hiermee in onze eigen school verder aan de slag te gaan.Download: Uitnodiging_zorg_voor_zorgdag_Ontwikkeling_van_kinderen_opvolgen_20231121.pdf
Dinsdag 21/11/2023 09:45 - 16:00
School in basisonderwijs *
Voornaam * / Naam *
Functie *
GSM
Voorbeeld: +32 0123 456 789
E-mail *
Neemt deel aan de Eerste Zorg voor Zorgdag: *
 

Deelnameprijs: € 42,00 (2 deelnemers inbegrepen/per bijkomende deelnemer € 7,00)
 
Toon code
 
(*) Gelieve alle verplichte velden in te vullen.