Voorbereidende leerlingendag zeesessie - 22 oktober 2019