Geslaagde eerste contactdag basisonderwijs

Wij blikken terug op een sterk inhoudelijke eerste contactdag basisonderwijs in basisschool ZAVO te Zaventem. Doorheen deze dag zette de gastschool haar werking via een rijk palet aan praktijkvoorbeelden in de kijker: de didactische koffers, het vernufftig bib-systeem via een bijzondere app, de samenwerking met de secundaire school, de regelmatige luizencontrole, het bezoek aan De Zoekmand, het samenwerkingsverband met zorgtraiteur Claessens, ... Onze oprechte dankjewel aan de directie, de leraren en de leerlingen van basisschool ZAVO om de collega’s uit het VLP-scholennetwerk gastvrij te ontvangen en hen een inhoudelijk stevig programma aan te bieden. Bekijk alvast hier de foto's van deze contactdag.