Deze website maakt gebruik van cookies Wij gebruiken cookies om je surfervaring op onze site te optimaliseren. Bezoek je onze website, dan vragen we je om akkoord te gaan met deze cookies. - Cookies Meer informatie Cookies toestaan

Lasalliaanse pedagogie

“Aan elk kind, elke jongere, wegen voor zijn leven kunnen tonen”

Sinds de beleidsbesluiten van 2014 gaat er vernieuwde aandacht naar een gemeenschappelijke ‘lasalliaans geļnspireerde’ pedagogie, met name de pedagogische aanpak en de opvoedkundige relatie.
De werkgroep Pedagogie kreeg de opdracht om hiervoor een basis uit te werken. Het omvat onze pedagogische missie voor vandaag en morgen. Waarom menen wij dat onze bijdrage er toe zal doen? Ons kernantwoord hierop is om “aan elk kind, elke jongere, wegen voor zijn leven te kunnen tonen”.
 

Met deze pedagogische missie in het achterhoofd werd een basis voor een ‘pedagogische leidraad’ ontworpen. Deze leidraad wil een handelingskader bieden voor VLP-intiatieven om vanuit het opvoedingsproject naar de pedagogische visie en de vertaling naar de praktijk te kijken. De totstandkoming hiervan gebeurde aan de hand van bevragingen van al wie in onze instellingen bijdraagt aan opvoeding en rechtstreeks in een opvoedingsrelatie staat: scholen (basisonderwijs en secundair onderwijs), internaten en jeugdinstellingen.
Het wil een inspiratiedocument zijn met daarin wegwijzers, criteria, tools en voorbeelden van goede praktijken.
 

De leidraad omvat vier krachtpunten voor lasalliaanse pedagogie:

 1. Wegen voor het leven kunnen tonen, dankzij onze ruime opvoedingsbekwaamheid

  Een eerste krachtpunt die in de conceptvisie wordt aangehaald is deze van ‘onze ruime opvoedingsbekwaamheid’.
  Een opvoeder voelt zich betrokken bij de opvoedingsuitdagingen van vandaag en kan hierop inspelen. Op die manier wordt de eigenheid en het unieke van elk kind/jongere naar boven gebracht  en geļntegreerd in het alledaagse.

 2. Wegen voor het leven kunnen tonen, dankzij onze reflexieve pedagogie

  Een tweede krachtpunt omvat ‘onze reflexieve pedagogie’ waarbij het pedagogisch handelen ingebed is in een schoolcultuur waar ‘in waarheid met elkaar wordt gesproken’. Krachtig is ‘de (authentieke) dialoog’ in de relatie tussen de opvoeder en het kind/jongere.

 3. In een andere complementariteit met een maatschappij in zeer snelle verandering

  Met het krachtpunt ‘complementariteit’ willen we ernaar streven om elk kind/jongere sterk te maken om in een snel evoluerende maatschappij te kunnen functioneren en een gelukkig mens te zijn. Maar ook om ‘veranderingsactor’ te zijn, gedreven en geļnspireerd door wat hij/zij ‘gekregen’ heeft. Rekening houden met individuele noden en ontwikkelingsmogelijkheden is waardevol.

 4. Dankzij onze pedagogie vanuit evenwaardigheid

  Een laatste krachtpunt is deze van ‘evenwaardigheid’. Omdat het Scheppingsgeloof ons kijken en onze actie kleuren, zien wij in elk kind/jongere – ondanks verschillen – zijn/haar mogelijkheden om het eigen leven betekenisvol op te bouwen, ook in dienst van de ander. Vandaar de ‘pedagogie van het geloof’.

  Anderzijds is er ook ‘onze pedagogie van de hoop’ omdat ze elk kind/jongere doet groeien en over zijn grenzen brengt in de ‘zone van de naaste ontwikkeling’, ook wie door de buitenwereld als ‘mindere’ wordt bestempeld.


Met andere woorden, het is een uitdaging om de pedagogie van het geloof en de hoop in ieder kind uit te dragen in het licht van schooleigen pedagogische initiatieven.