Deze website maakt gebruik van cookies Wij gebruiken cookies om je surfervaring op onze site te optimaliseren. Bezoek je onze website, dan vragen we je om akkoord te gaan met deze cookies. - Cookies Meer informatie Cookies toestaan

Kern BaO

Het VLP tracht ondersteuning te bieden aan alle betrokkenen bij het basisonderwijs. Kern BaO dient als kritisch klankbord. Deze werkgroep, bestaande uit VLP-medewerkers, directies en leerkrachten uit diverse basisscholen van ons scholennetwerk, organiseert initiatieven voor onze basisscholen. Ze doet dit onder meer door mee te denken over inhoudelijke thema's en het evalueren en aanvullen van activiteiten en programma's zowel voor directies als voor leerkrachten. Daarnaast vinden we het belangrijk om tijdens de vergaderingen voldoende tijd te laten voor het uitwisselen van ervaringen rond actuele onderwijsthema’s en zo van elkaar te leren. 

Kern BaO is o.a. verantwoordelijk voor de voorbereiding en realisatie van

 • de directiedag Basisonderwijs,
 • de niveau-overschrijdende directiedag (in gezamenlijk overleg met Kern SO),
 • de dag van de Codi's en Dirco's (in gezamenlijk overleg met Kern SO),
 • het niveau-specifieke gedeelte van de Plandag,
 • de contactdagen,
 • de meedraaidagen. 

 

LEDEN WERKGROEP

Pascal Blijkers, Luc Breugelmans, Peter De Belie, Wim De Cock (leiding), Manu Decruynaere, Joke Maex, Miranda Tobin

 

DE DIRECTIEDAG

Onze directeurs ontmoeten elkaar in een sfeer van collegiale verbondenheid en wederzijdse steun. Naast het uitwisselen van ervaringen, bekommernissen en voorbeelden van goede praktijk willen we ook de confrontatie tussen de zending van De La Salle en de eigen schoolwerking aangaan. Hieruit kunnen de directies energie en ideeën putten om hun boeiende taak met inzet, vertrouwen en enthousiasme verder te zetten.

 

DE DAG VAN DIRCO'S EN CODI'S

Met deze jaarlijke niveau-overschrijdende ontmoetingsdag voor onze directieleden en de coördineren directeurs van de scholengemeenschappen waartoe en VLP-school behoort, biedt het VLP een uniek forum aan  voor uitwisseling. Het specifieke thema van de bijeenkomst wordt steeds bepaald in functie van de onderwijsactualiteit.

 

HET NIVEAU-SPECIFIEKE GEDEELTE VAN DE PLANNING

Tijdens de Plandag brengen wij onze directies graag op de hoogte van alle geplande VLP-vormingsinitiatieven en bijeenkomsten voor het volgende schooljaar aan de hand van de VLP-brochure met het jaaroverzicht. Naast het niveau-overstijgend gedeelte voorzien we een niveau-specifiek overlegmoment rond thema’s die er voor de directies basisonderwijs echt toe doen.

 

DE MEEDRAAIDAGEN

Als leerkracht op bezoek gaan bij collega's om "aan den lijve" de praktijk op te snuiven rond een bepaalde thematiek of problematiek, in overleg te gaan met collega's en samen mogelijkheden te onderzoeken om mee te nemen   naar de eigen werkvloer.         

Volgende thema's kwamen reeds aan bod:

 • Omgaan met ouders (communicatie ‐ participatie)
 • Omgaan met anderstalige nieuwkomers (al dan niet geïntegreerd)
 • Binnenklasdifferentiatie (organisatie ‐ eigen leertraject)
 • Verteltassen (organisatie ‐ afspraken ‐ materiaal)
 • ICT-integratie in de klaspraktijk
 • Muzische opvoeding