Co÷rdinatie ondersteuning scholen (COOS)

De werkgroep COOS heeft een erg praktische agenda en wil voornamelijk het overleg bevorderen tussen de begeleidingsdienst en de Dienst Studie en Ontwikkeling met het oog op een efficiŰnt afbakenen van taken en op het inspiratie op doen bij mekaar.

Voornaamste doelstelling is het co÷rdineren van het globale aanbod dat het VLP doet naar de scholen.

COOS is ook verantwoordelijk voor het jaarlijks publiceren van de VLP-jaarbrochure die een overzicht biedt van het volledige VLP-jaarprogramma voor het komende schooljaar.

á

LEDEN WERKGROEP

Wim De Cock (leiding), Didier Goemaere,áJoke Maex, Tine Van Wambeke

á