Deze website maakt gebruik van cookies Wij gebruiken cookies om je surfervaring op onze site te optimaliseren. Bezoek je onze website, dan vragen we je om akkoord te gaan met deze cookies. - Cookies Meer informatie Cookies toestaan

'Zorg voor zorgdag' Basisonderwijs - dinsdag 20 november 2018

Vorig schooljaar (2017-2018) werd in het kader van de thematische invulling van de zorg voor zorgdagen een bevraging georganiseerd bij de zorgcoördinatoren en –leerkrachten. Toonaangevend hierbij was de wens tot ondersteuning omtrent ‘Meertaligheid’. Dit was dan ook het aanknopingspunt bij uitstek om deze eerste zorg voor zorgdag van dit schooljaar vorm te geven. 

Meertaligheid in ons onderwijs is een realiteit, maar het is ook een troef. De rol van de thuistaal was nooit zo prangend als nu. De achtergrond van de leerlingen wordt steeds meer divers en dus ook het aantal thuistalen dat de leerlingen mee naar school brengen. Hoe gaan we daarmee om als school vanuit de lasalliaanse opvoedingsvisie, wetende dat de thuistaal een veelzijdige bron kan zijn ter ondersteuning van het leerproces?

Tijdens deze dag kwamen deze inhoudelijke doelstellingen aan bod:
 Wat is meertaligheid precies?
 In welke mate biedt meertalig onderwijs een meerwaarde?
 Inzicht verwerven in de begrippen ‘talensensibilisering’ en ‘taalinitiatie’.
 Hoe kunnen we de thuistaal inzetten bij het scheppen van een krachtige leeromgeving?
 Bronnen en materialen verkennen om met talensensibilisering in de klas/school aan de slag te gaan.

Na een welkomstwoordje in het kader van het lasalliaans opvoedingsproject werd de dag gestart met een weetjesronde:

WIST JE DAT …
… meer dan 50% van de bevolking in een meertalige context leeft?
… er meer dan 6800 talen over de hele wereld worden gesproken en dat 25% van de landen slechts één officiële taal erkent?
… 18% van de kinderen in het basisonderwijs en 14% in het secundair onderwijs thuis geen Nederlands spreekt?

Aan de hand van een stellingenspel werd de meerwaarde van meertaligheid benadrukt. Er volgde een rijke interactie met de deelnemers waarna de wetenschappelijke onderbouwing aan bod kwam. Om als schoolteam of als leerkracht concreet aan de slag te gaan met taalinitiatie, talensensibilisering en formeel talenonderwijs, werd – naast een uitgebreide omschrijving en toepassing van taalinitiatie en talensensibilisering – ook het wettelijk kader geschetst en het onderscheid tussen Vlaanderen en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevisualiseerd.

Aangezien heel wat scholen binnen het VLP-scholennetwerk reeds (al dan niet verkennend) aan de slag zijn met het nieuwe leerplan ‘Zin in Leren! Zin in Leven!’ werd ook tijdens deze netwerkdag hiernaartoe de brug gelegd. In het leerplan ‘Zin in Leren! Zin in Leven!’ vinden leraren namelijk de nodige ondersteuning om leerlingen tot meertalige burgers te laten opgroeien en in een veeltalige maatschappij te laten functioneren.

Na een deugddoende koffiepauze werden de ‘cirkels van een krachtige leeromgeving’ aangehaald en toegepast op taalinitiatie en talensensibilisering. Er werd een aantal praktijkhandvatten aangereikt waarbij de zorgleerkrachten en –coördinatoren interactief aan de slag gingen.

Net vóór de start van de middagpauze werd een kapelmoment ingelast. Met z’n allen zochten we een rustgevende plaats in de Kapel van de Ontluiking. Vanuit het oogpunt meertaligheid werd ervoor geopteerd om het levensverhaal van Jean-Baptiste De La Salle op kindermaat in het Nederlands voor te lezen. Echter, de projectie van de tekst en bijhorende illustraties gebeurde in het Spaans. Van talensensibilisering gesproken! Ter reflectie bij dit alles werd een mooie link gelegd met het inspirerende opzet van de zeesessie in het secundair onderwijs, de huidige diverse (talige) context, maar ook met de noden die hieromtrent leven bij de VLP-scholen. Stof genoeg tot dialoog tijdens het middagmaal … De aangereikte behoeften worden meegenomen in de bespreking van CORA BLS19.

De middagpauze was een uitgelezen kans tot ontmoeting, dialoog en verbondenheid. En laat dat nu net de kerngedachte zijn waarmee het namiddaggedeelte van start ging: ‘One heart, one commitment’, het lied bij uitstek in het kader van het Jubeljaar 300 jaar De La Salle.

Met het oog op praktische bruikbaarheid van de inhouden van deze dag werd tijdens de namiddag in de vorm van een hoekenwerk een materialenaanbod rond taalinitiatie en talensensibilisering gedaan. Zo kwam onder meer een talenmemory, een taaluno en het werken met meertalige boeken en materialen aan bod.

Tot slot werden enkele VLP-punten aangehaald en werd de link gelegd met het belang van interne kwaliteitsontwikkeling. Dit alles met het oog op “Pour que l’école aille bien”, opdat onze kinderen er beter van zouden worden!
Want … “Taalrijke kinderen zijn kansrijke kinderen!”.


Miranda Tobin, Jolien Van Den Berghe en Wim De Cock
Schoolbegeleiders Pedagogische Begeleidingsdienst Basisonderwijs van het VLP