Deze website maakt gebruik van cookies Wij gebruiken cookies om je surfervaring op onze site te optimaliseren. Bezoek je onze website, dan vragen we je om akkoord te gaan met deze cookies. - Cookies Meer informatie Cookies toestaan

AIMEL en het Generaal Kapittel

Van 1 tot en met 22 mei 2022 vond in Rome het zesenveertigste Generaal Kapittel van de Broeders van de Christelijke Scholen plaats onder de titel ‘Building new paths to transform lives’. Het Generaal Kapittel is samen met de AIMEL (Assemblée Internationale de la Mission Éducative Lasallienne) het belangrijkste beleidsorgaan van de Broeders.  

Het allereerste Generaal Kapittel werd georganiseerd in 1694 in Parijs. Dertien broeders, onder wie Jean-Baptiste De La Salle kwamen samen om zich te buigen over de toekomst van hun werk in de scholen en het leiderschap dat daarmee verbonden was. Tijdens het tweede Generaal Kapittel (Rouen, 1717) werd Broeder Barthélemy verkozen als eerste Generaal Overste van de Broeders. Tijdens het zesenveertigste Generaal Kapittel (Rome, 2022) werd Broeder Armin Luistro verkozen tot de nieuwe Generaal Overste van de Broeders. Daarmee volgt hij Broeder Robert Schieler op. We wensen Broeder Armin Luistro alle succes met zijn nieuwe zending en danken Broeder Robert Schieler voor het vertrouwen dat hij gaf aan de VLP-werking.

Tijdens het zesenveertigste Generaal Kapittel (Rome, 2022) werd niet alleen de nieuwe Generaal Overste verkozen, maar ook de Generale Raadsleden voor de verschillende regio’s. Broeder Aidan Kilty wordt als Generaal Raadslid voor RELEM (de lasalliaanse regio voor Europa en het Middellandse Zeegebied) opgevolgd door Broeder Joël Palud. We verwelkomen Broeder Joël Palud en kijken uit naar een constructieve samenwerking. We danken Broeder Aidan Kilty voor de waardevolle initiatieven die hij nam voor RELEM en voor de vele aanmoedigingen voor onze VLP-werking. 

Het Generaal Kapittel is het resultaat van een reflectieproces waarbij honderden medewerkers van lasalliaanse organisatie uit de 33 districten, verspreid over de hele wereld, door middel van diverse overlegstructuren aan hebben deelgenomen. Vanuit het VLP hebben we onze bijdrage geleverd via AIMEL (Assemblée Internationale de la Mission Éducative Lasallienne) en het Internationaal Symposium voor de Young Lasallians. Didier Goemaere en Joke Maex namen deel aan het AIMEL-proces dat omwille van COVID volledig digitaal georganiseerd werd. Van over de hele wereld werd in werkgroepen van een vijftiental mensen gereflecteerd over de beleidslijnen voor de toekomst inzake de financiële en beleidsstructuur van het Internationale Instituut, vorming, christelijke identiteit en onderwijs, lasalliaanse identiteit, burgerschapsvorming, roepingen, etc. Dit werk resulteerde in negen voorstellen die tijdens het Generaal Kapittel bediscussieerd werden. Voor de Young Lasallians werkte Fien Bombeke (Sint-Jozefsinstuut, Ternat) mee aan een toekomstvisie rond netwerking en communicatie, de duurzame groei binnen het Instituut, een roepingencultuur en de lasalliaanse dienstbaarheid aan de armen.  

Van 29 oktober tot en met 4 november 2022 komen de verschillende leden van de AIMEL, de afgevaardigden van de Young Lasallians en de leden van het Generaal Kapittel opnieuw samen, dit maal fysiek in Rome, om de beleidslijnen om te zetten in actielijnen voor de beleidsperiode 2022-2029. We kijken er alvast heel erg naar uit om ook hier opnieuw ons steentje toe bij te dragen.