Deze website maakt gebruik van cookies Wij gebruiken cookies om je surfervaring op onze site te optimaliseren. Bezoek je onze website, dan vragen we je om akkoord te gaan met deze cookies. - Cookies Meer informatie Cookies toestaan

Aankondiging: lasalliaans jaar van Sint-Jozef

Op de 150ste verjaardag van de verklaring van de heilige Jozef tot patroon van de katholieke kerk heeft Paus Franciscus 2021 uitgeroepen tot het Jaar van Sint Jozef.

Aankondiging: Lasalliaans Jaar van Sint-Jozef

Beste Broeders en lasalliaanse partners,

In 1871 riep Paus Pius IX de heilige Jozef uit tot patroon van de katholieke Kerk. Op de 150ste verjaardag van deze verklaring heeft Paus Franciscus 2021 uitgeroepen tot het Jaar van Sint Jozef "waarin iedere gelovige, door zijn voorbeeld, dagelijks zijn of haar eigen geloofsleven kan versterken in de volledige vervulling van de wil van God".

De toewijding van onze stichter ten opzichte van Sint-Jozef is welbekend. De dag voor zijn dood spoorde Jean-Baptist De La Salle zijn Broeders aan tot een bijzondere intentie voor Sint-Jozef, de Beschermer van Jezus en de Patroonheilige van ons Instituut. Sint-Jozef is ons voorbeeld: Jozef, de man van vertrouwen en geloof in God; Jozef, de rechtvaardige en nederige man. Samen met Maria heeft hij Jezus grootgebracht en opgevoed.

In zijn biografie van de stichter verklaart kanunnik Blain de toewijding van De La Salle aan Sint-Jozef als volgt:

Wat hem het meest trof in het bewonderenswaardige leven van de heilige echtgenoot van de Moeder Gods was zijn grote volgzaamheid aan de werking van de Goddelijke Voorzienigheid, zijn onderwerping aan de meest kwellende bevelen, zijn onmiddellijke gehoorzaamheid aan de stem van de Heer, zijn verborgen leven, zijn engelachtige kuisheid en, tenslotte, zijn tederheid en liefde voor Jezus en Maria. Deugden van deze grote heilige die hij trachtte na te volgen.

Ik nodig u uit om samen met het Volk van God en het hele Instituut het Jaar van de Heilige Jozef te vieren. Laten we op een bijzondere wijze onze patroonheilige vragen om ons bij te staan wanneer we in barmhartigheid reageren op de ziekte en het lijden veroorzaakt door de pandemie.

In de komende maanden zullen de Broeders van de Algemene Raad en ikzelf op de website van het internationale Instituut een verscheidenheid aan bronnen en suggesties aanbieden. Ik nodig de Districten en Lasalliaanse onderwijsgemeenschappen uit om creatieve en vreugdevolle vieringen van het Jaar van Sint-Jozef te plannen en ik nodig allen uit om actief aan deze activiteiten deel te nemen. Ik stel voor dat u uw activiteiten op sociale media deelt.

Broederlijk,

Broeder Robert Schieler, FSC
Broeder Overste van de Broeders van de Christelijke Scholen