Vacature VLP - pedagogisch begeleider brede basiszorg en verhoogde zorg

Het VLP (Vlaams Lasalliaans Perspectief) gaat voor haar pedagogische begeleidingsdienst over tot het aanwerven van een pedagogisch begeleider brede basiszorg en verhoogde zorg ten dienste van het VLP-scholennetwerk.


Je opdracht

Als pedagogisch begeleider sta je in voor de ondersteuning van de pedagogische begeleidingsdienst en de begeleiding van onze scholen binnen fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm.

Concreet bestaat je takenpakket uit:

 • materialen en methodieken voor begeleidingswerk ontwikkelen;
 • professionaliseringsinitiatieven uitwerken en aanbieden;
 • in samenwerking met de schoolbegeleider schoolteams ondersteunen bij de vormgeving van fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm op de school;
 • deelname aan het leer- en ontwikkelteam ‘leerondersteuning’ van Katholiek Onderwijs Vlaanderen;
 • deelname aan activiteiten van het VLP-scholennetwerk;
 • de lasalliaanse missie, pedagogie en het lasalliaanse opvoedingsproject uitdragen tijdens je begeleidingswerk.


Je profiel

Wij verwachten dat je

 • beschikt over een relevant diploma en pedagogisch bekwaamheidsbewijs;
 • vastbenoemd bent in het onderwijs;
 • ruime onderwijservaring hebt op vlak van differentiatie, versterken van leercompetentie en leermotivatie en moeilijk begrijpbaar gedrag bij leerlingen;
 • beschikt over de nodige (ped)agogische, communicatieve en ICT-vaardigheden ;
 • creatief kan denken en handelen en dat ook kan aantonen via jouw huidige praktijk;
 • over grote relatiebekwaamheid beschikt in functie van teamwerk en vergaderingen;
 • bereid bent flexibel om te gaan met werktijden en werkplek;
 • een stevig engagement hebt voor het lasalliaanse opvoedingsproject en bereid bent om je hierin te verdiepen;
 • loyaal de missie, visie en krachtlijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft.


Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief in een professioneel team en in een open sfeer:

 • een deeltijdse aanstelling (60%) van 1 schooljaar met mogelijkheid tot verlenging;
 • startdatum: 1 september 2024.

Een financiële tegemoetkoming voor:

 • verplaatsingen in functie van de opdracht;
 • vorming in functie van de opdracht.


Onze organisatie

Alle informatie over de werking van (de pedagogische begeleiding van) het VLP kan je vinden op de website www.vlp-scholennetwerk.be


Interesse?

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Joke Maex, directeur van de pedagogische begeleidingsdienst van het VLP: joke.maex@vlp-scholennetwerk.be, 0486 38 27 53.


Solliciteren

Bezorg je CV en motivatiebrief digitaal aan mevrouw Joke Maex, directeur van de pedagogische begeleidingsdienst van het VLP: joke.maex@vlp-scholennetwerk.be.
We hechten veel belang aan een uitgebreide schriftelijke motivatie waarin je aangeeft hoe jouw motivatie en ervaring aansluiten bij het profiel van deze functie.
Je kandidatuur ontvangen we graag ten allerlaatste op 30 mei 2024 Indien je voldoet aan de voorwaarden, zal je uitgenodigd worden voor een gesprek met een selectiecommissie.

 

Download hier het vacaturebericht.