Deze website maakt gebruik van cookies Wij gebruiken cookies om je surfervaring op onze site te optimaliseren. Bezoek je onze website, dan vragen we je om akkoord te gaan met deze cookies. - Cookies Meer informatie Cookies toestaan

Vacature pedagogisch begeleider secundair onderwijs economie

Het VLP (Vlaams Lasalliaans Perspectief) gaat voor haar pedagogische begeleidingsdienst over tot het aanwerven van een pedagogisch begeleider economie ten dienste van het secundair onderwijs binnen het lasalliaanse scholennetwerk.

Deze pedagogische begeleider zal instaan voor de begeleiding van alle domeingebonden vakken in het domein ‘economie en organisatie’ in de drie graden van het secundair onderwijs.


Je opdracht

Concreet bestaat je takenpakket uit:

 • leerkrachten van het bovenvermelde domein van de secundaire scholen van het VLP ondersteunen op pedagogisch-didactisch vlak;
 • de implementatie van onderwijsvernieuwingen;
 • deelname aan werkgroepen en activiteiten van het VLP-scholennetwerk;
 • bijdragen aanleveren vanuit het lasalliaanse opvoedingsproject om de spiritualiteit binnen het bovenvermelde domein  te bevorderen (of bereid zijn deze competentie te verwerven).


Je profiel

Wij verwachten dat je

 • beschikt over een masterdiploma dat je kennis onderbouwt omtrent het bovenvermelde domein;
 • vastbenoemd bent in het secundair onderwijs;
 • een curriculum vitae voorlegt dat alle elementen bevat waaruit onderwijskundige inzichten, agogische vaardigheden en vakdidactische deskundigheid blijken en hoe ze uitgebreid en verdiept werden;
 • ervaring hebt met de pedagogiek en de didactiek verbonden aan het bovenvermelde domein;
 • beschikt over de nodige communicatieve vaardigheden;
 • op de hoogte bent van de actuele pedagogisch-didactische evoluties in het secundair onderwijs;
 • een stevig engagement hebt voor het lasalliaanse opvoedingsproject en bereid bent om je hierin blijvend te verdiepen;
 • je verbindt tot permanente nascholing en vervolmaking;
 • getuigt van engagement voor de katholieke dialoogschool;
 • de missie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft.


Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief in een professioneel team en in een open sfeer:

 • een aanstelling op basis van BPT-uren of ‘gekochte detachering’ (met behoud van de huidige benoeming en verloning);
 • startdatum: 1 september 2021.


Onze organisatie
Alle informatie over de werking van (de pedagogische begeleiding van) het VLP kan je vinden op de website www.vlp-scholennetwerk.be


Interesse?
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Geert Mortier, directeur van de pedagogische begeleidingsdienst van het VLP, geert.mortier@vlp-scholennetwerk.be , 0479 58 06 97.


Solliciteren
Bezorg je CV en motivatiebrief digitaal aan de heer Geert Mortier, directeur van de pedagogische begeleidingsdienst van het VLP: geert.mortier@vlp-scholennetwerk.be .

We hechten veel belang aan een uitgebreide schriftelijke motivatie waarin je aangeeft hoe jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie.       

Je kandidatuur ontvangen we graag ten allerlaatste op maandag 7 juni 2021. Indien je voldoet aan de voorwaarden, zal je uitgenodigd worden voor een gesprek met een selectiecommissie.