Deze website maakt gebruik van cookies Wij gebruiken cookies om je surfervaring op onze site te optimaliseren. Bezoek je onze website, dan vragen we je om akkoord te gaan met deze cookies. - Cookies Meer informatie Cookies toestaan

Vacature voltijdse schoolbegeleider basisonderwijs

Het VLP (Vlaams Lasalliaans Perspectief) gaat voor haar pedagogische begeleidingsdienst over tot het aanwerven van een voltijdse schoolbegeleider ten dienste van het basisonderwijs binnen het lasalliaanse scholennetwerk. 

 

Je opdracht

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:

 • de basisscholen van het VLP op een efficiënte manier ondersteunt in hun algemeen pedagogisch-didactisch beleid;
 • de leraren basisonderwijs van het VLP-netwerk op de werkvloer ondersteunt in de kwalitatieve uitbouw van hun pedagogische taak;
 • deelneemt aan werkgroepen en activiteiten van het VLP-scholennetwerk;
 • bijdragen aanlevert vanuit het lasalliaans-geďnspireerde opvoedingsproject om de spiritualiteit binnen de basisscholen te bevorderen (of bereid zijn deze competentie te verwerven).

 

Je profiel

Wij verwachten dat je

 • beschikt over een pedagogisch diploma dat je kennis onderbouwt omtrent het basisonderwijs;
 • voltijds vastbenoemd bent in het onderwijs;
 • een curriculum vitae voorlegt dat alle elementen bevat waaruit onderwijskundige inzichten, agogische vaardigheden en vakdidactische deskundigheid blijken en hoe ze uitgebreid en verdiept werden;
 • ervaring hebt met de pedagogiek en de didactiek verbonden aan het basisonderwijs;
 • beschikt over de nodige communicatieve vaardigheden;
 • op de hoogte bent van de actuele pedagogisch-didactische evoluties in het basisonderwijs;
 • je verbindt tot permanente nascholing en vervolmaking;
 • een stevig engagement hebt voor het lasalliaanse opvoedingsproject en bereid bent om je hierin blijvend te verdiepen;
 • getuigt van engagement voor de katholieke dialoogschool;
 • de missie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft.

 

Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief in een professioneel team en in een open sfeer:

 • een aanstelling op basis van een voltijdse detachering (met behoud van de huidige benoeming en verloning);
 • startdatum: 1 september 2021.

 

Onze organisatie

Alle informatie over de werking van (de pedagogische begeleiding van) het VLP kan je vinden op de website www.vlp-scholennetwerk.be

 

Interesse?

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Geert Mortier, directeur van de pedagogische begeleidingsdienst van het VLP, geert.mortier@vlp-scholennetwerk.be , 0479 58 06 97.

 

Solliciteren

Bezorg je CV en motivatiebrief digitaal aan de heer Geert Mortier, directeur van de pedagogische begeleidingsdienst van het VLP: geert.mortier@vlp-scholennetwerk.be .

We hechten veel belang aan een uitgebreide schriftelijke motivatie waarin je aangeeft hoe jouw ervaring aansluit bij het profiel van deze functie.       

Je kandidatuur ontvangen we graag ten allerlaatste op woensdag 23 juni 2021. Indien je voldoet aan de voorwaarden, zal je uitgenodigd worden voor een gesprek met een selectiecommissie.