Deze website maakt gebruik van cookies Wij gebruiken cookies om je surfervaring op onze site te optimaliseren. Bezoek je onze website, dan vragen we je om akkoord te gaan met deze cookies. - Cookies Meer informatie Cookies toestaan

Verslag eerste contactdag Broederschool Genk-Centrum - dinsdag 1 oktober 2019

Vandaag waren we voor de eerste contactdag van dit schooljaar te gast in de Broederschool in Genk-Centrum. De school deed in haar aanbod doorheen de dag de titel: ‘Participatief samenwerken en samen werken aan participatie’ alle eer aan. Na een warme ontvangst door juf Anja en juf Gita met een heerlijk kopje koffie en een stukje cake, gaf Miranda het startschot voor een leerrijke dag. Directeur Els Stulens schetste de ontstaansgeschiedenis van de school die sterk verweven is met het mijnverleden van de stad Genk en heel wat paralellen vertoont met het verhaal van De La Salle.

Doorheen de voormiddag kwamen verschillende leden van het team getuigen hoe de school werk maakt van een participatief schoolbeleid. Juf Annelies en juf Linda schetsten het traject aangaande taal dat tot stand kwam in samenwerking met de stad Genk en het CTO. Juf Kristel bracht ons een boeiend verhaal over het groeiproces dat het kleuterteam doormaakte aangaande team teaching en hoe de kleuteronderwijzeressen door middel van de groeikaftjes het leerproces van kleuters proberen in kaart te brengen en te begeleiden. Daarna kregen we de gelegenheid om op ontdekking te gaan in de kleuterschool. Dit vaste item in het programma van de contactdag werd wederom erg gesmaakt. De leerkrachten konden over het muurtje kijken en binnen gluren bij hun collega’s. Steevast heel leerrijke momenten!

Het heerlijk multicultureel middagmaal dat bereid werd door een leerkracht en één van de ouders van de school bestond uit een pittige paprikasoep, Turkse pizza en hartige bladerdeeggebakjes gevolgd door een heerlijk kopje koffie met een stukje cake. Nadat onze buikjes gevuld waren, waren we helemaal klaar voor een verkenning van de buurt. Ondanks de hevige regen gingen we toch op pad en kwamen we via de Molenvijvers in het Heempark. Dit park is belangrijk voor de school omdat heel wat klassen daar milieu-educatieve activiteiten beleven. Langs een bosrijke weg kwamen we bij het ziekenhuis waar de kleuters van de derde kleuterklas jaarlijks hun pop mogen verzorgen om op een laagdrempelige manier kennis te maken met het ziekenhuis. Daarna stapten we nog even door de villawijk waarna we weer op de school belandden.

Daar stonden de leerlingen van de leerlingenraad al te popelen om ons onder leiding van juf Els te vertellen hoe zij de kans krijgen hun mening te uiten en invloed uit te oefenen in schoolaangelegenheden die hen aanbelangen. Een prachtig voorbeeld van hoe hier op school rekening wordt gehouden met de mening van de leerlingen en hoe zij gehoord worden.

Een ander mooi praktijkverhaal waarvan we getuige mochten zijn, zijn de brigadiertjes. We kregen aan het begin van onze wandeling al een indrukwekkende demonstratie van de leerlingen te zien. Deze werking werd even toegelicht door juf Els. Het initiatief van de brigadiertjes werd indertijd opgestart in samenwerking met stad Genk. Vroeger werden de scholen begeleid door een agent en ondersteund door de dienst mobiliteit. Dit is met de jaren afgebouwd en nu is het vooral de school die de opleiding geeft en de begeleiding verzekerd. De gedachtegang achter de brigadiertjes is verantwoordelijkheidszin, stiptheid en respect voor de medeleerlingen. Toch komt veiligheid op de eerste plaats en is een goede opleiding en begeleiding door de leerkracht steeds nodig.

Last but not least bracht meester Nedo een getuigenis betreffende peer mediation of conflictbemiddeling. Peer mediation is conflictbemiddeling tussen leeftijdsgenoten (Peer is Engels voor 'gelijken'). Peer mediation is ontstaan in het onderwijs waar het wordt ingezet in concrete conflictsituaties (bijvoorbeeld ruzie op de speelplaats) en doorgaans onderdeel is van een programma gericht op empowerment van leerlingen. Ervaringen in de praktijk en onderzoek laten zien dat de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van conflicthantering een positief effect heeft op het sociale klimaat in en rond de school. Peer mediation is daarmee een instrument om pestgedrag tegen te gaan en participatie aan leer- en groepsprocessen mogelijk te maken. De deelnemers waren erg onder de indruk van dit sterke en waardevolle initiatief. Aansluitend probeerden we onder leiding van Wim een onderwijsarrangement uit te werken rond peer mediation en gingen we op zoek naar een mogelijke focus binnen ZiLL.

Na het overlopen van enkele VLP-puntjes en een evaluatiemoment zat de dag er alweer op. We kijken tevreden en met veel respect en dankbaarheid voor het team van de Broederschool terug op deze inspirerende dag.

 

Miranda Tobin

Schoolbegeleider Pedagogische Begeleidingsdienst Basisonderwijs VLP