Deze website maakt gebruik van cookies Wij gebruiken cookies om je surfervaring op onze site te optimaliseren. Bezoek je onze website, dan vragen we je om akkoord te gaan met deze cookies. - Cookies Meer informatie Cookies toestaan

Vormingsprogramma rond assiociatie ‘Great Things are Possible: Lasallian Association for the Future (13-26 oktober 2019)

Geert Mortier en Joke Maex nemen van 14 tot en met 25 oktober deel aan de internationale bijeenkomst rond een thematiek die het lasalliaanse netwerk nauw aan het hart ligt ‘associatie’. Gedurende 14 dagen nemen deelnemers van over heel de wereld – Broeders zowel als leken – deel aan dit initiatief met als ambities: 1) associatie in het eigen district/delegatie te versterken; 2) een toolbox rond associatie te ontwikkelen en 3) de’ Letter of Identity’ (1999) te herwerken. 

De eerste dag stond in het teken van kennismaking. Eerst was er de kennismaking met het organiserend team: Heather Ruple, Br. Rafa Matas, Keane Palatino, Br. Bob Schaefer en Br. Paco Chiva. Maar er was ook volop tijd voor kennismaking met de andere deelnemers, met hun ervaringen met associatie en het verhaal uit hun eigen context. Het was erg boeiend om de grote diversiteit aan verhalen te horen. We werden allemaal uitgenodigd om een symbool mee te brengen dat voor ons een weergave was van wat wij verstaan onder associatie. Na het delen van onze verhalen werden de symbolen verzameld in de grote zaal (zie foto).

De dag werd afgesloten met een rondleiding in het generaal huis – van de kelder tot en met het dak. We maakten kennis met de archieven waarin meer dan 75 000 boeken staan die allemaal een link hebben met de lasalliaanse visie op opvoeden en onderwijs, waaronder een aantal zeer oude exemplaren. Daarna gingen we binnen in het bureau van Br. B. Schieler, onze generaal overste, die ons morgen te woord zal staan en we eindigden op het dakterras met het verhaal van Br. Henry, een broeder die in het generaal huis zijn eigen ontmoetingsplek maakte om mensen een onvergetelijk moment te geven.

Het was een boeiende dag, met zeer veel indrukken en verhalen. Dit smaakt alvast naar meer.

 

Great things are possible. Together and by association – week 1.

De eerste week van Great things are possible. Together and by association stond in het teken van een kennismaking met en verdieping van de thematiek van associatie zoals beleefd in het internationale lasalliaanse instituut. Eén van de basiskenmerken van de lasalliaanse identiteit is immers associatie en dat krijgt vorm op diverse wijzen.

De eerste inhoudelijke input gebeurde door Br. Robert Schieler, Generaal Overste van de Broeders van de Christelijke Scholen. Het uitgangspunt van het verhaal dat hij met ons deelde was dat de tijdsgeest aangeeft dat het lasalliaanse verhaal maar kan voortbestaan vanuit een gezamenlijke gedragenheid door broeders en leken. Waar De La Salle er destijds voor koos om zich eerst met 2 en daarna met 12 medebroeders te verbinden door een plechtige gelofte; kan het wereldwijde lasalliaanse instituut vandaag – in een tijd van sterke afname van religieuzen met een gelofte – niet langer overleven dan vanuit een samenwerkingsverband tussen broeders en leken. De achterliggende gedachte is zeer eenvoudig: samen bereiken we zoveel meer dan alleen. Maar toch blijft het een zoektocht, hoe we mekaar kunnen versterken. Dat bleek uit de presentatie van Heather Ruple Gilson en Br. Paco Chiva – 2 van de organisatoren van de vorming – die samen met ons op zoek gingen naar de ‘ghosts’ in onze associatie – vooronderstellingen die leven, maar die gelukkig niet hard gemaakt kunnen worden. Fijn te weten dat men vanaf de start rekening houdt met vooronderstellingen die leven in de verschillende culturen.

De rest van de week werd een combinatie van inhoudelijke input door een spreker en bespreking in kleinere taalgroepen. De bespreking in de kleinere taalgroepen maakt duidelijk hoe divers de realiteit in het wereldwijde instituut is. De uitdagingen waarmee broeders en leken wereldwijd geconfronteerd worden zijn zo verschillend, maar toch is er een heel grote luisterbereidheid. We gingen onder meer in gesprek over Circular 461 (te raadplegen via https://www.lasalle.org/wp-content/uploads/2019/09/461_circ_en-1.pdf) die volledig gewijd is aan de thematiek. We gingen op zoek naar good practices van associatie in onze eigen districten, maar we bogen ons als groep ook over de uitdagingen die we zien om de oproep van associatie waar te maken. Hierin werden we onder meer geïnspireerd door Nuntia, een leek die actief betrokken is in de congregatie van Murialdo. Zij bracht een getuigenis van hoe leken zich georganiseerd hebben rond het charisma van hun stichter Leonardo Murialdo en op die manier uitgegroeid zijn tot een diverse en actieve lekenbeweging – open voor katholieken en niet-katholieken. Het verhaal van de Young Lasallians en de Lasallian Volunteers, die ontzettend mooi werk leveren om jonge en minder jonge mensen de kans te geven te proeven van de werken wereldwijd, geïnspireerd door het werk dat door De La Salle ruim 300 jaar geleden opstart was, toonde weer een andere invalshoek van associatie. Kortom, veel stof om over na te denken en vooral om mee te nemen naar het VLP en onze eigen werking ter verrijking.

We kijken alvast hoopvol uit naar de tweede week, waarin we vooral zullen werken rond de ‘Letter of Identity’ die we tijdens het weekend als literatuuropdracht meekregen en samen materialen zullen verzamelen om onze toolbox rond associatie te vullen.

 

Great things are possible. Together and by association – week 2.

De tweede week van ‘Great things are possible. Together and by association’ was beduidend minder van inhoud en kwaliteit dan de eerste week. In tegenstelling tot de eerste week, waarin inspirerende sprekers ons meenamen in een traject ter verdieping van onze visie op Associatie, stond de tweede week in het teken van 2 verplichte nummertjes: de Letter of Identity en de Toolbox.

Het Internationale Instituut werkte de afgelopen jaren aan 3 belangrijke documenten: 1) A Pilgrim’s Handbook: Lasallian Formation for the Mission over de lasalliaanse vorming; 2) Lasallian Identity and Vitality Criteria over de lasalliaanse identiteit en vitaliteit en tot slot 3) Declaration on our Lasallian Mission in the 21st Century over de lasalliaanse pedagogie. De Letter of Identity werd door de organisatoren aan dit rijtje toegevoegd bij wijze van inspirerende en appellerende samenvatting van bovenstaande documenten. Dit riep bij het overgrote deel van de deelnemers de vraag naar de noodzakelijkheid op. De 3 documenten zitten momenteel in een redactionele eindfase en zullen in de nabije toekomst verspreid worden. We waren dan ook eerder de mening toegedaan dat er ingezet diende te worden op de basisdocumenten, veeleer dan een samenvatting van deze belangrijke documenten.

Het tweede deel van de week stond in het teken van het ontwikkelen van een Toolbox om binnen de eigen context (District of Delegatie) aan de slag te gaan rond Associatie. De opstart van deze activiteit verliep erg chaotisch. Het opzet en de werkwijze waren zeer vaag. De motivatie om onze schouders onder deze Toolbox te zetten verdween al snel. Het werd een herhalen van de dingen die in de voorbije week reeds gezegd werden. Een duidelijk gemiste kans.

De week werd afgesloten met het delen van onze dromen. Gelukkig bracht Br. Larry uit de Verenigde Staten Kardinaal Suenens ter sprake: dromen kan en mag, maar we mogen niet vergeten dat aan het omzetten van dromen naar de praktijk een prijskaartje hangt: welke prijs zijn wij bereid te betalen om associatie écht te doen slagen in het Internationale Instituut? Deze vraag bleef helaas gedurende de twee weken vorming rond Associatie onbeantwoord.

Traditioneel werden de vormingsweken afgesloten met een viering in de kapel van het Generaal Huis. De symboliek die gedurende de afgelopen twee weken opgebouwd werd en de talrijke liederen die gezongen werden kwamen samen in één grote viering. De vorming werd afgesloten met een feestelijke bijeenkomst waarin op ludieke wijze teruggeblikt werd op de vorming.

Moe van twee weken in verschillende talen te spreken en geconfronteerd te worden met een zeer diverse culturele context en een beetje gefrustreerd door de sterk tegenvallende tweede week keren we terug naar huis. Onze rugzak is gevuld met de bevestiging dat onze context in Vlaanderen een zeer eigen context is, maar ook met heel veel vragen over hoe de thematiek van Associatie zich in de komende jaren zal ontwikkelen binnen het Internationale Instituut.

Geert Mortier en Joke Maex