Deze website maakt gebruik van cookies Wij gebruiken cookies om je surfervaring op onze site te optimaliseren. Bezoek je onze website, dan vragen we je om akkoord te gaan met deze cookies. - Cookies Meer informatie Cookies toestaan

Vormingsweek directies in Rome - woensdag 5 oktober 2022

Dag van de leraar, we applaudisseren vanuit Rome voor al onze leraars en bij uitbreiding voor alle leraars over heel de wereld, speciaal voor hen die les geven in onze Lasalliaanse scholen. De verhalen die hier gedeeld worden, getuigen van een ongelooflijke inzet die niet in alle landen (financieel) geapprecieerd wordt. Ons respect is alvast grenzeloos!

Onze directeur Geert Mortier gaf een stevige input over leiderschap en meer specifiek over wat een Lasalliaanse leider kan doen. Ik leer van hem en van Levinas over de relatie tussen jou en de ander, ik leer over de Heilige graal en ga er naar op zoek, ik leer over ‘leading by example’. Enkele tips voor jullie als schoolleider, zie het als te ontwikkelen skills:

  • Let it go… Ik dacht stiekem aan Elza en Anna;
  • Selecteer;
  • Zie het groter kader en zet in het juiste perspectief;
  • Leer delegeren;
  • Zoek een evenwicht in work/life balance.

Het lijken evidente zaken die maar lukken als je je kan omringen met mensen die je kracht geven, die je ondersteunen en die je kan vertrouwen. Verbondenheid staat hierin centraal.

Het beeld van de paraplu blijft me bij… hou als schoolleider de mensen waarvoor je dit doet droog, beschut hen voor de regen. Laten we van hart tot hart elkaar raken en positieve keuzes maken. Yes , we can!

Wist je dat in Egypte de lonen van leraars in confessioneel onderwijs 3 keer lager liggen dan de lonen in officiële scholen? En ze dus jammer genoeg niet toekomen om in hun levensonderhoud te voorzien?

Wist je dat de Griekse God Hercules weergeeft wat directeurs moeten kunnen?

Wist je dat we tonnen respect hebben voor alle directeurs die hun verantwoordelijkheid opnemen door hun job?

Wist je dat directeurs tegenwoordig zwarte zwanen of witte kraaien zijn?

Wist je dat we een namiddag vrij hadden om de stad te bezoeken en dat we een voortreffelijke rondleiding kregen door Joke?