Deze website maakt gebruik van cookies Wij gebruiken cookies om je surfervaring op onze site te optimaliseren. Bezoek je onze website, dan vragen we je om akkoord te gaan met deze cookies. - Cookies Meer informatie Cookies toestaan

World Congres of Lasallian Education - Mexico 14-16 maart 2019

Van 14 tot en met 16 maart 2019 ging het World Congress on Lasallian Education door in de La Salle University in Mexico City. Vanuit de 5 verschillende regio’s[1] verspreid over heel de wereld verzamelden professionals die betrokken zijn op de lasalliaanse zending in Mexico City om zich gedurende drie dagen te buigen over de uitdagingen die ons in de 21e eeuw voorliggen. Broeders van de Christelijke Scholen, Zusters van Guadaloupe en leken uit alle hoeken van de wereld, verzameld met één doel: samen reflecteren over de lasalliaanse zending voor de 21e eeuw. Geert en Joke vertegenwoordigden in dit internationale gezelschap het VLP.

Zoals het een echte Mexicaanse universiteit betaamt ving het congres aan met een pre-Hispanisch Mexicaanse dans, in de stijl van de Indiaanse cultuur die het oude Mexico kenmerkt. Het werd een warm welkom, gevolgd door een officiële verwelkoming door de directies van de universiteit, de visiteur van Mexico en de General Councelor voor RELAL Br. Paulo Petry. Met de verwelkoming door al deze hoogwaardigheidsbekleders was meteen het startschot van het congres gegeven. De komende congresdagen wachtten ons een mix van keynote speakers, experten-panels, korte presentaties en rondetafelgesprekken met leden uit het expertenpanel.

De algemene focus van het congres was de lasalliaanse pedagogie. De keynote speakers werden netjes verdeeld over een mannelijke universiteitsprofessor, een vrouwelijke (geassocieerde) leek en een broeder, ieder afkomstig uit een andere regio. Ondanks de diversiteit van herkomst van de sprekers, bleek er toch een duidelijke eensgezindheid met betrekking tot de lasalliaanse pedagogie. Ze kan niet zonder aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Deze groep werd door geen enkele spreker vergeten, al bleek in de wandelgangen, op de universiteitscampus en tijdens de rondetafelgesprekken dat er een grote diversiteit bestaat aan interpretaties aangaande wie die meest kwetsbaren zijn en op welke wijze we ze het beste benaderen. Een tweede element dat duidelijk naar voor kwam doorheen de dagen is het belang van de mens-wording als centrale focus voor de lasalliaanse pedagogie. Deze mens-wording wordt vandaag op wereldvlak echter uitgedaagd door heel wat factoren, zoals de moeilijke situaties waarin migranten zich bevinden, de druk die sociale media uitoefenen op jongeren, de economisch kwetsbare situatie waarin veel jonge werkzoekenden zich bevinden, de ecologische druk op onze aardbol, etc. Aan deze uitdagingen mogen we niet zomaar voorbijgaan. Opmerkelijk was dat de uitdaging van de dechristianisering en secularisering waarmee wij in onze samenleving zo sterk geconfronteerd worden niet ter sprake kwam. Wel de afname van het aantal actieve broeders in de scholen. Vandaag is er wereldwijd op het totale personeelsbestand van lasalliaanse instelling nog slechts 2% broeders actief. Van deze uitdaging ligt de wereldwijde lasalliaanse gemeenschap ook wakker. Al blijkt het antwoord nog niet meteen voorhanden. De huidige structuren van het internationale instituut zijn niet aangepast aan de evolutie. Een grondige transformatie dringt zich ook hier op, maar de weg die bewandeld zal worden is nog onbestemd – een utopie zoals Br. Carlos Gomez Restrepo het benoemde.

Het werd een boeiende ontmoeting met het wereldwijde netwerk. Een ontmoeting waarin we doorheen de confrontatie met de lasalliaanse zending wereldwijd heel erg teruggeworpen werden op onze eigen situatie. Het is alvast een congres dat zijn sporen nagelaten heeft. We gingen naar huis met heel wat stof om over na te denken. Kortom, een cruciaal moment in een cruciaal jaar – 300 jaar lasalliaanse zending, ondertussen wereldwijd, geconfronteerd met een wereldwijde missie in een uitdagende context.

Geert Mortier en Joke Maex   

 
[1] De 5 regio’s zijn: PARC (Pacific Asia Regional Conference), RELAF (Region of Lasallians in Africa-Madagascar), RELAL (Region of Lasallians in Latin America), RELAN (Region of Lasallians in North America) en RELEM (Region of Lasallians in Europe and the Mediterranean), de regio waartoe de delegatie Noord-België behoort.

 

Foto's:

World Congres of Lasallian Education - Mexico 14-16 maart 2019